Pieter Wijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijdag 24 april regende het weer lintjes. Pieter Wijn is hierbij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Pieter Wijn was tot aan zijn pensionering (2015) klinisch fysicus bij het MMC en daarnaast van 1991 – 2016 hoogleraar Klinische Fysica aan de TU/e. Hij vormde de brug tussen de klinische en exacte wetenschap en maakte deze laatste vorm van wetenschap toegankelijk voor medici. Pieter heeft het vakgebied ‘Klinische Fysica’ zoals wij dat nu kennen vormgegeven. Hij stond aan de wieg van de stichting OKF en het opleidingsplan voor klinisch fysicus. Pieter Wijn is sinds 2016 erelid van de NVKF.