Inaugurele reden Carola van Pul en Coen Hurkmans

Vanmiddag hebben collega klinisch fysici Carola van Pul en Coen Hurkmans beiden hun inaugurele reden uitgesproken met aanwezigheid van een groot publiek. 

 

De titel van de rede van Coen luidt ‘klinische fysica radiotherapie: leren, innoveren, implementeren en valideren’

Binnen zijn leerstoel richt hij zich op implementatie en validatie van geavanceerde bestralingstherapieën. Een belangrijk onderzoeksonderwerp zal de verbetering en het efficiënte gebruik van MR-beeldvorming zijn voor behandelplanning en real-time tracking tijdens bestralingstherapie. AI heeft het potentieel om de beeldreconstructie te versnellen en de weg te openen naar realtime, online adaptieve herplanning en straling. 

 

Carola heeft in haar rede ‘physics for diagnosing and monitoring’ speciale aandacht voor patiëntmonitoring en alarmering voor neonatale intensive care. In het afgelopen decennium heeft haar werk zich geconcentreerd op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe sensor- en monitoringtechnieken voor de klinische praktijk, en op AI-benaderingen die ook worden onderzocht om achteruitgang bij deze kleine baby's in een eerder stadium te voorspellen.

 

Prachtig gesproken allebei! Van harte proficiat! 

 

In de ochtend vond een TU/e MedTech Day symposium plaats met als titel 'Clinical Physics; from ideas to clinical implementation'. 

 

De gehele reden is terug te bekijken via 

https://www.tue.nl/en/our-university/calendar-and-events/07-06-2024-double-inaugural-lecture-professors-carola-van-pul-coen-hurkmans