ECMP-2020 in Turijn

Van 23 – 26 september a.s. houdt de EFOMP haar tweejaarlijkse Europese Congres van Medisch Fysici (ECMP-2020) in Turijn. Als gangbaar is de inzet “een inhoudelijk congres over de subspcialismen heen“: het neerzetten aan  verscheidenheid van het vakgebied medische / klinische fysica in Europa. En uiteraard een netwerkbijeenkomst, waar enerzijds je buiten je eigen subspecialisme kijkt en anderzijds ideeën ontstaan of verder ontwikkeld worden om het gehele vakgbied Europees vorm te geven. Qua inhoud en (inter-)nationale structuur.

Uiteraad is er de mogelijkheid om presentaties te geven. Daartoe word je uitgenodigd tot een abstract, uiterlijk in te leveren op 10 maart .a.s. (Zie website van de EFOMP)

Kortom: aarzel niet, zeker niet als je over je eigen vakgrens heen wilt kijken.