ALV 28 mei a.s. gaat door, Woudschoten 2020 geannuleerd

In verband met de coronacrisis heeft het kabinet samenkomsten tot 1 juni a.s. verboden. De commissie Woudschoten heeft de afgelopen weken nauw contact gehouden met conferentiecentrum Woudschoten en gezocht naar een alternatieve datum dit najaar. Helaas hebben we geen geschikte datum kunnen vinden en daarom is in overleg met het bestuur besloten om Woudschoten 2020 in zijn geheel te annuleren. De volgende NVKF Woudschoten editie zal plaatsvinden op donderdag 22 en vrijdag 23 april 2021.

Indien u de deelnamekosten voor Woudschoten 2020 reeds heeft voldaan, dan worden die gereserveerd voor uw deelname aan Woudschoten 2021.

Het bestuur is statutair verplicht voor 1 juni een voorjaarsALV te organiseren. De op donderdag 28 mei om 10.00 uur geplande ALV zal doorgang vinden in afgeslankte en digitale vorm. U ontvangt hierover meer informatie op uiterlijk 14 mei a.s. in de aankondiging van de ALV.