Nieuws

Adviezen aangaande Corona

Best NVKF-lid,

Hierbij ontvang je de brief  van de Federatie Medisch Specialisten betreffende adviezen aangaande het corona-virus. Uit deze brief de volgende citaten:

"… Van verschillende kanten wordt de Federatie bevraagd of het verstandig is dat medisch specialisten externe bijeenkomsten van zorgprofessionals bezoeken, zoals congressen, symposia en refereeravonden.

Het bestuur van de Federatie raadt het bezoek van medisch specialisten aan bovengenoemde bijeenkomsten af."

Het NVKF-bestuur geeft het dringende advies aan haar leden om tot 10 april 2020 geen nieuwe fysieke NVKF-bijeenkomsten te organiseren en al ingeplande bijeenkomsten naar een latere datum te verplaatsen of naar een digitale vorm om te zetten. Eventueel kan het secretariaat van de NVKF hiermee van dienst zijn.

Voor andere bijeenkomsten adviseren wij de richtlijnen van het eigen ziekenhuis te volgen.

De ontwikkelingen zijn ongewis en onderhevig aan veranderingen. Blijf alert en volg actief de verstrekte informatie van je ziekenhuis, de Federatie, het RIVM en de overheid.

In alle situaties geldt: gebruik het realistisch klinisch fysisch verstand en houd de ophef zo minimaal mogelijk.

NVKF Kwaliteitsbeleid 2019-2025

Vandaag is tijdens de ALV op Woudschoten het Kwaliteitsbeleid van de NVKF voor de periode 2019-2025 aan onze voorzitter Lieke Poot aangeboden. Via deze link komt u bij het volledige document.
Wij zien dit document als een stevige basis voor de activiteiten van de NVKF op het gebied van kwaliteit de komende jaren. We kijken er naar uit om samen met de NVKF-leden en onze samenwerkingspartners invulling te gaan geven aan dit beleid.

  

Prof. dr.ir. Ruud Verdaasdonk benoemd als hoogleraar ‘Health Technology Implementation’ aan Universiteit Twente

Prof. dr.ir. Ruud Verdaasdonk is sinds 1 januari 2019 benoemd als hoogleraar ‘Health Technology Implementation’ aan de Universiteit Twente. Zijn leeropdracht is strategieën te ontwikkelen om nieuwe technologieën (sneller) toegankelijk te maken voor ziekenhuizen en eerstelijns zorg. Hierbij wordt het hele traject overzien zoals research, business planning, klinische effectiviteit, wet/regelgeving, implementatie en acceptatie.  De leerstoel is verbonden aan het TechMed Center, het instituut waar alle Health Sciences van de UTwente zijn ondergebracht. Begin juni worden deze opleidingen fysiek samengebracht in het ‘TechMed Center’ gebouw dat fungeert als een technisch ziekenhuis met daarin o.a. een 1.5T MRI en een hybride OK voor research en training. Vanuit de UTwente continueert Ruud zijn samenwerking met specialisten in ziekenhuizen voor verbetering, kwaliteit en innovatie bij de toepassing van medische technologie. De leerstoel verzorgt colleges/trainingen op gebied van Health Technology Implementation en medische apparatuur voor studenten (TG, BME, HT) en health professionals. Op 10 oktober 2019 zal de Oratie plaatsvinden in combinatie met een symposium (save-the-date !).

Lancering van de Praktijkgids Medische Informatietechnologie

Op dinsdag 12 maart heeft op de Zorg&ICT beurs de uitreiking plaatsgevonden van het eerste (symbolische) exemplaar van de Praktijkgids Medische Informatietechnologie aan minister Bruno Bruins. Henk Imming (VZI) heeft de overhandiging gedaan namens de werkgroep die de praktijkgids heeft geschreven (foto1). De Praktijkgids is een initiatief van de Koepel Medische Technologie, waar van elke deelnemende vereniging een bestuurlijke afvaardiging aanwezig was (foto2). Namens de NVKF waren Vera Lagerburg (auteur), Job Gutteling (hoofdredacteur MT integraal) en Lieke Poot (voorzitter NVKF) aanwezig. De praktijkgids geeft een handreiking aan gebruikers om veilig medische informatietechnologie te implementeren, en hiermee de razendsnelle innovaties die op dit vlak plaatsvinden mogelijk te maken. De praktijkgids is te vinden op www.mtintegraal.nl. Daar is ook een verdere toelichting geschreven door Dagmar Rosenbrand (NVKI) te vinden. 

 

 

 

 

 

 

Klinisch fysicus uit Amsterdam UMC ontwikkelt mee aan WHO-app om gehoor te testen

Op World Hearing Day aanstaande zondag 3 maart lanceert de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een hoortest via de app hearWHO. Deze app is mede ontwikkeld door audioloog Cas Smits van Amsterdam UMC.

Lees verder

NVKF conferentie op 4 en 5 april 2019 te Woudschoten

De Commissie Woudschoten heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse NVKF conferentie op 4 en 5 april 2019 (donderdag en vrijdag) met als thema: “Crossing borders”. Ook dit jaar zal de conferentie plaatsvinden in Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist (http://www.woudschoten.nl).

In het plenaire gedeelte zal aan het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op donderdag en vrijdag. Op donderdagochtend zal als vanouds worden gestreden om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP). Daarnaast zullen de kringen weer voor een tweetal prima parallelsessies zorgen, dit jaar veelal subspecialisme overstijgend. De avondlezing wordt dit jaar verzorgd door Prof. dr. Ionica Smeets: wiskundige, wetenschapsjournaliste en hoogleraar science communication aan de Universiteit Leiden. Smeets is bekend van haar columns in de Volkskrant en televisieoptredens waaronder Zomergasten, De Slimste Mens en de Nationale Wetenschapsquiz. Tot slot nemen komend jaar een aantal leden van de European Federation of Organisations For Medical Physics (EFOMP) deel aan Woudschoten, zodat de voertaal tijdens een beperkt deel van de sessies Engels zal zijn.

Binnen het plenaire programma zal op donderdagmiddag 4 april van 16.00 – 18.00 uur de ALV van de NVKF plaatsvinden.

Het plenaire programma kan hier bekeken worden (deze zal regelmatig geüpdatet worden). Wij hopen dat het u aanspreekt en verheugen ons erop u allen te mogen verwelkomen op Woudschoten. Op vrijdag zijn ook niet-NVKF leden van harte welkom!

Inschrijven voor de conferentie kan hier. Voorinschrijven kan tot 4 maart, daarna wordt het inschrijfgeld met € 50,- verhoogd. Betaling voor deelname aan de conferentie vindt plaats d.m.v. iDEAL. Houdt daarom uw random reader of identifier en inloggegevens paraat, voordat u zich inschrijft! Na het inschrijven ontvangt u een bevestigings e-mail.

Bij annuleringen voor 4 maart wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht, bij annulering vanaf 4 maart moeten wij het volledige inschrijfgeld in rekening brengen.

Het conferentiecentrum is beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Driebergen-Zeist zal gratis vervoer geregeld worden (reistijd +/- 10 min.) rond het begin en eind van de conferentie. Hiervoor hebben we wel een indicatie nodig van het aantal mensen dat hiervan gebruik wil maken. Indien u van plan bent met het openbaar vervoer te komen en van de pendelbusjes gebruik wenst te maken, wordt u verzocht dit op het inschrijfformulier aan te geven.

Het aantal beschikbare kamers op het conferentiecentrum zijn inmiddels volgeboekt. Dit geldt ook voor het naastgelegen hotel op ongeveer 500 meter van het conferentiecentrum. 

 

eerste patiënt bestraald in het nieuwe protonentherapiecentrum van MAASTRO

Nieuwe protonenbestraling verkleint kans op bijwerkingen voor kankerpatiënt
Lage dosis op gezond weefsel, hoge dosis in de tumor

Maastricht – Op donderdag 7 februari is de eerste patiënt bestraald in het nieuwe protonentherapiecentrum van MAASTRO in Maastricht. Bestralen met protonen is een innovatieve techniek waarmee de kans op bijwerkingen voor de patiënt met kanker aanzienlijk vermindert. Bij protonentherapie stopt de straling namelijk grotendeels in de tumor en komt hierdoor niet in het omliggende gezonde weefsel. Dit is vooral winst voor de omliggende risico-organen en het gezonde weefsel, bijvoorbeeld de oogzenuw of de geheugen gebieden. Of bij tumoren die relatief ongevoelig zijn voor straling en daarom een hoge dosis moeten krijgen.

Lees meer
 

Baby’s met geelzucht naar huis in lichtgevende slaapzak

Teun Minkels, Klinisch Fysicus in opleiding in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is betrokken geweest bij het inzetten van een lichtgevende slaapzak zodat baby's met geelzucht naar huis kunnen. Het is een mooi voorbeeld van hoe de klinisch fysicus ook een rol kan spelen bij zorgtechnologie in de thuissituatie.

Lees meer

abstract deadline Woudschoten 2019

Op donderdag 4 en vrijdag 5 april 2019 vindt het jaarlijkse NVKF congres plaats. Ook dit jaar stelt de Commissie Woudschoten samen met de kringen het programma open voor ingezonden presentaties. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het programma dit jaar georganiseerd worden rondom een aantal subspecialisme overstijgende thema’s. Op deze manier willen we aandacht schenken aan datgene wat we van elkaars subspecialisme kunnen leren en hoe we de handen in elkaar kunnen slaan om de zorg samen nog verder te verbeteren. We nodigen u dan ook uit om een abstract in te dienen, bij voorkeur passend binnen deze thema’s. Ook verwelkomen we, binnen de thema’s, onderwerpen waarover u afgelopen jaar al een presentatie heeft gegeven op een (inter)nationaal congres. Daarnaast worden promovendi, biomedisch technologen in de zorg en klinisch informatici (i.o.) uitgenodigd een abstract in te zenden voor het vrijdagprogramma.

 Uit de inzendingen wordt, in overleg met de kringen, een selectie gemaakt van abstracts die gepresenteerd worden tijdens een van de subspecialisme overstijgende sessies. Daarnaast zal er nog ruimte zijn voor een aantal posterpresentaties.

 Bovendien zullen we uit de inzendingen drie klinisch fysici (in opleiding) selecteren die in een plenaire sessie meedingen naar de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) 2019. De winnaar krijgt een congressponsoring van €500,-. Alleen klinisch fysici in opleiding of diegenen die op 4 april 2019 korter dan één jaar zijn geregistreerd kunnen hieraan deelnemen.

Meer informatie over de diverse thema’s, de richtlijnen en het indienen van de abstracts vindt u hier.

Abstracts dienen uiterlijk zondag 27 januari 2019 ingediend te worden.

Met veel interesse en enthousiasme zien we uw abstract(s) tegemoet!

Met vriendelijke groeten,
namens de Commissie Woudschoten,

Maurice Janssen

Publicatie RIVM rapport "Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden"

Het RIVM rapport "Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden" is gepubliceerd. In dit rapport wordt de potentiële blootstelling voor derden doorgerekend in verschillende scenario’s, zonder de gebruikelijke aanvullende maatregelen (opname in therapiekamer of leefregels). Daardoor komt de doses vaak boven de normen uit. Het rapport is bedoeld als input voor de NVNG werkgroep die de 'Aanbevelingen: Het werken met therapeutische doses radionucliden' gaat herzien.

Klik hier voor het abstract.

Klik hier voor het  rapport.