Nascholingskring Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

De nascholingskring Radiologie en Nucleaire Geneeskunde organiseert de gezamenlijke nascholingsactiviteiten voor klinisch fysici uit de werkvelden Radiologie en Nucleaire Geneeskunde.

In het kader van nascholing worden bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken georganiseerd rond het gehele spectrum van de in het ziekenhuis gebruikte beeldvormende technieken: röntgen, CT, MRI, PET, gammacamera, echo, hybride modaliteiten en overige relevante onderwerpen. Naast wetenschappelijk onderzoek komen ook praktische zaken (bijvoorbeeld kwaliteitsborging) aan bod. Bovendien is er een borrel. De kring biedt tevens een platform voor initiatieven van leden ter bevordering van synergie en uniformiteit.

BESTUUR
Cecile Jeukens, secretaris
Mark Hofman, voorzitter
Arnold Schilham
Jorn van Dalen

Het bestuur is te bereiken via rng@nvkf.nl.

OVERIGE INFORMATIE

De datum voor de volgende nascholingsbijeenkomst zal in de Agenda worden aangekondigd.

Handouts van presentaties zijn te vinden in de documenten elders op de NVKF site.