Links

DOCUMENTEN
Praktijkgids Medische Informatietechnologie - In dit unieke document zijn voor het eerst praktische toepassingen op het raakvlak tussen software van medische apparatuur en medische ICT-systemen beschreven.

OPLEIDING TOT KLINISCH FYSICUS
Stichting OKF - Stichting Opleiding Klinische Fysica 

KLINISCH FYSISCHE ORGANISATIES
EFOMP - European Federation of Organisations in  Medical Physics
IOMP - International Organization for Medical Physics
AAPM - American Association of Physicists in Medicine
RPOP - Radiation Protection of Patients
IAEA - International Atomic Energy Agency

RELEVANTE COMMISSIES OP HET RAAKVLAK VAN KLINISCHE FYSICA
Koepel MT - Koepel Medische Technologie
NVS - Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne
VVB-BMT - Vereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie
NCS - Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie
MT Integraal - digitaal tijdschrift over medische technologie
VZI  - Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici
WIBAZ - Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen

VERWANTE BEROEPSVERENIGINGEN IN DE ZORG
Federatie  - Federatie Medisch Specialisten
LAD - Vereniging voor Artsen in Dienstverband
NVKC - Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
NVZA - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
NVvR - Nederlandse Vereniging voor Radiologie
NVNG - Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde
NVKFM - Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers
VZI - Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici
NVRO - Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
NVMBR - Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie
NVILG - Nederlandse vereniging voor Inkoop en Logistiek in de Gezondheidszorg