KLIFOP

KLIFOP

Klinisch fysici in opleiding (aios KF) van alle subspecialismen zijn verenigd in de KLIFOP. Het doel van de KLIFOP is tweeledig: de bevordering van de onderlinge communicatie tussen (aspirant) aios KF enerzijds, en het vertegenwoordigen van de aios KF binnen de verschillende organen van de NVKF anderzijds. Dit laatste doel ligt in handen van het KLIFOP-bestuur. 

Lidmaatschap

Als je in opleiding bent tot klinisch fysicus ben je automatisch lid van de KLIFOP. Als lid krijg je automatisch de KLIFOP-nieuwsbrief toegestuurd en andere nuttige informatie, zoals de uitnodiging voor de KLIFOP-dag. Klinisch fysici i.o. blijven tot 2 jaar na het verkrijgen van hun registratie tot klinisch fysicus in het bestand van de KLIFOP opgenomen, zodat er een grotere ervaringsdeskundigheid binnen de KLIFOP is. Mocht je eerder van de lijst verwijderd willen worden, stuur dan een mail naar klifop@nvkf.nl.

De Jonge Specialist

De DJS is de landelijke belangenbehartiger van alle artsen in opleiding tot medisch specialist en iedereen in opleiding tot klinisch chemicus, ziekenhuisapotheker, en klinisch fysicus (http://www.dejongespecialist.nl/). DJS speelt daarbij een actieve rol in discussies over de toekomstige inrichting van de zorg en de positie van de medisch specialist. Daarnaast biedt de DJS haar leden ondersteuning bij opleidingsgerelateerde en juridische vraagstukken. De DJS biedt voor ons het ideale platform om de klinische fysica onder de aandacht te brengen van alle toekomstige medisch specialisten.

In 2015 is besloten om als KLIFOP zoveel mogelijk bij DJS aan te sluiten. Inmiddels is de KLIFOP als een van de junior verenigingen vertegenwoordigd in de ledenraad van de DJS. De DJS is geen federatie zoals de FMS is, waardoor de KLIFOP of NVKF niet als gehele vereniging lid kan worden, maar aios KF individueel lidmaatschap moeten aanvragen. Als aios KF wordt je bij aanmelding bij de KLIFOP automatisch lid van de DJS.