Commissie Wetenschap & Inovatie

De algemene opdracht van de commissie W&I is het initiëren, ondersteunen en coördineren van initiatieven ter verbetering van wetenschap en innovatie op het gebied van de klinische fysica.

Concrete doelen zijn:

 • Aansluiting bij Raad voor Wetenschap en Innovatie binnen federatie medisch specialisten.
 • Vergroten van exposure van het wetenschappelijk werk van de klinisch fysicus binnen onze eigen beroepsvereniging.
 • Stimuleren van de transitie van klinisch fysisch onderzoek naar implementatie van kennis en technieken.
 • Stimuleren van informatie uitwisseling tussen klinisch fysische onderzoeksgroepen

Werkgroepen:

 • Veilige toepassing van medische hulpmiddelen zonder CE-markering, handreiking voor zorginstellingen. Concept, afronding gepland zomer 2019
 • Opzetten NVKF kennisagenda, start Q1 2019, afronding Q1 2020.

LEDEN

 • Herke Jan Noordmans, voorzitter               
 • Carola van Pul, secretaris                
 • Martin Stollman (vanuit bestuur)                                        
 • Maurice Janssen (commissie Woudschoten)
 • Cris Lanting

CONTACT

h.j.noordmans@umcutrecht.nl