Bestuur

Het bestuur van de KLIFOP bestaat uit zes leden die de belangen van de KLIFOP behartigen binnen de verschillende commissies en het bestuur van de NVKF en de stichting OKF. Zo nemen leden van het KLIFOP-bestuur zitting in: het College Consilium, de Commissie Communicatie en de Commissie voor Beroepsbelangen. Daarnaast heeft het KLIFOP-bestuur jaarlijks overleg met het College van Toetsing.

Het KLIFOP-bestuur heeft momenteel de volgende samenstelling:

Samenstelling bestuur

Robin Gevers Voorzitter Contact
Maikel Brauer Secretaris Contact
Janneke Janssens Externe betrekkingen Contact
Lisette Tas Opleidingszaken (beleid) Contact
Mike van Rijssel Opleidingszaken (inhoud) Contact
Evie Hoeijmakers Clusters, activiteiten en onderwijs Contact

                              

 

 

Als je een vraag voor ons hebt dan kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar klifop@nvkf.nl.

Visie en Speerpunten 2022

Het KLIFOP bestuur staat heeft een duidelijke visie waar wij voor staan. Speerpunten waar we aan werken dit jaar sluiten aan op deze visie:

1. Een hoogwaardige opleiding

 • Gevolgen van COVID-19 op de opleiding monitoren en inspelen op de actuele situatie
 • Een nieuw curriculum en concept opleidingsplan met meer flexibiliteit voor de AIOS en minder administratielast
 • Stimuleren van uniformiteit in de opleidingsstructuur

2. De schakel in innovatie

 • De AIOS KF verder profileren als expert op het gebied van medische technologie en innovatie
 • Zorgen voor meer aandacht voor duurzaamheid binnen het vakgebied van de klinische fysica en in de opleiding tot klinisch fysicus

3. Goed functionerende clusters & onderwijs

 • Zorg dragen dat er competentieonderwijs en online landelijk onderwijs plaatsvindt
 • Overzicht van cursussen toegankelijk houden voor AIOS KF

4. Een goede werkomgeving

 • Inzetten voor een goede, veilige werkomgeving en een prettig opleidingsklimaat voor AIOS KF
 • Inzetten in de onderhandelingen om gunstige voorwaarden voor de AIOS KF te zorgen in CAO UMC & CAO Ziekenhuizen

5. Laagdrempelig onderling contact

 • Mogelijkheden creëren voor AIOS KF om elkaar te leren kennen en contacten op te kunnen bouwen
 • Laagdrempelig benaderbaar zijn als KLIFOP bestuur voor AIOS KF

Als je een vraag voor ons hebt dan kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar klifop@nvkf.nl.