Bestuur

Het bestuur van de KLIFOP bestaat uit zes leden die de belangen van de KLIFOP behartigen binnen de verschillende commissies en het bestuur van de NVKF en de stichting OKF. Zo nemen leden van het KLIFOP-bestuur zitting in: het College Consilium, de Commissie Communicatie en de Commissie voor Beroepsbelangen. Daarnaast heeft het KLIFOP-bestuur jaarlijks overleg met het College van Toetsing.

Het KLIFOP-bestuur heeft momenteel de volgende samenstelling:

Samenstelling bestuur

Robin Gevers Voorzitter Contact
Maikel Brauer Secretaris Contact
Janneke Janssens Algemeen bestuurslid Contact
Robbie Kloonen Opleidingszaken (beleid) Contact
Jip Pluim Opleidingszaken (inhoud) Contact
Evie Hoeijmakers Clusters, activiteiten en onderwijs Contact

                              

 

 

Als je een vraag voor ons hebt dan kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar klifop@nvkf.nl.

Visie en Speerpunten 2023

Het KLIFOP bestuur staat heeft een duidelijke visie waar wij voor staan. Speerpunten waar we aan werken dit jaar sluiten aan op deze visie:

1. Een hoogwaardige opleiding

  • Een nieuw curriculum en concept opleidingsplan met meer flexibiliteit voor de AIOS en minder administratielast
  • Beschikbaar stellen van best-practices opleiding door uitwisselen kennis en ervaringen

2. De schakel in innovatie

  • De AIOS KF verder profileren als expert op het gebied van medische technologie ​en innovatie
  • Zorgen voor meer aandacht voor duurzaamheid binnen het vakgebied van de klinische fysica en in de opleiding tot klinisch fysicus

3. Goed functionerende clusters & onderwijs

  • Zorg dragen dat er competentieonderwijs aan geboden wordt en regelmatig online landelijk clusteronderwijs opengesteld wordt
  • Overzicht van cursussen toegankelijk en up-to-date houden voor AIOS KF

4. Een goede werkomgeving

  • Inzetten voor een goede, veilige werkomgeving en een prettig opleidingsklimaat voor AIOS KF
  • Zorg dragen dat de belangen van de AIOS KF behartigd worden in de onderhandelingen in de CAO UMC & CAO Ziekenhuizen

5. Laagdrempelig onderling contact

  • Mogelijkheden creëren voor AIOS KF om elkaar te leren kennen en contacten op te kunnen bouwen
  • Laagdrempelig benaderbaar zijn als KLIFOP bestuur voor AIOS KF 

Als je een vraag voor ons hebt dan kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar klifop@nvkf.nl.