Audiologie

De klinisch fysicus is een medisch specialist in de gezondheidszorg met kennis van natuurkundige principes. De klinisch fysicus zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande medische apparatuur en technieken veilig en verantwoord worden toegepast om de diagnose en behandeling van patiënten te optimaliseren.

De rol van de klinisch fysicus audiologie in de audiologische zorg is gelijk aan die van iedere medisch specialist, die in zijn vakgebied vaak hoofdbehandelaar is. De klinisch fysicus – audioloog is hoofdbehandelaar in een multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor de diagnostiek, revalidatie en begeleiding van cliënten van het Audiologisch Centrum.

 

Een uitgebreide beschrijving van het werk van de klinisch fysicus audiologie kan hier gevonden worden.