Nieuws

MEDEDELING van de Stichting Laserveiligheid in de Gezondheidszorg in liquidatie

27-01-15

Het bestuur van bovengenoemde rechtspersoon heeft besloten haar activiteiten per 1 februari 2015 te beëindigen en de stichting te ontbinden. Het ontbindingsbesluit, inclusief verantwoording van de financiële afwikkeling, is verstuurd naar de Kamer van Koophandel, vestiging Den Haag. Het ontbindingsbesluit kan tot 1 april a.s.

Handboeken IAEA

26-01-15

De afgelopen tijd verschenen er al diverse handboeken van het IAEA, onlangs verscheen er weer een nieuwe uitgave:

Nuclear Medicine Physics : A Handbook for Teachers and Students (ISBN:978-92-0-143810-2).
Van harte aanbevolen!

VZI gaat ECRI-meldingen distribueren

23-12-14

De VZI is met de ECRI Institute overeengekomen dat per 1 januari 2015 de distributie van de MT Alerts en de Health Devices van de TNO wordt overgenomen en door de VZI zal worden uitgegeven. Het VZI-bestuur is er trots op dat de Amerikaanse organisatie ECRI Institute, met een vestiging in het Verenigd Koninkrijk, de VZI als partner in Nederland heeft uitgekozen.

Symposium Stralingsincidenten en -ongevallen bij patiënten

30-09-14

Op vrijdag 7 november 2014, de internationale dag van de Klinische Fysica, organiseert de NVKF een symposium over Stralingsincidenten en -ongevallen bij patiënten. Aan bod komen oorzaken, afhandeling en voorkomen van patiëntgerelateerde stralingsincidenten en -ongevallen die binnen en buiten het ziekenhuis kunnen optreden en de rol van de klinisch fysicus als stralingsdeskundige daarbij.

RIVM-rapporten

30-09-14

De NVKF heeft via het RIVM twee rapporten ontvangen over de omgang met complexe medische technologie in de Nederlandse Ziekenhuizen:

Risicovolle medische technologie en specifieke eisen aan bekwaamheid (PDF)

Nieuws vanuit de Commissie Stralingshygiëne

30-09-14

Zoals bekend heeft de NCS een aantal RIAS-en voor medewerkers gepubliceerd die te vinden zijn op de website:http://radiationdosimetry.org/platform/rias. In het najaar zullen deze worden herzien.