Nieuws

Toegewezen opleidingsplaatsen 2023

05-01-23

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2023 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.

BijlageGrootte
PDF icon Toewijzing instroomplaatsen 2023.pdf99.88 KB

De Staat van de Stralingsbescherming 2022

29-12-22

De ANVS heeft deze ‘Staat’ in samenwerking met de toezichtpartners de Douane, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Militaire Gezondheid, de Nederlandse Arbeidsinspectie en het Staatstoezicht op de Mijnen opgesteld. Deze ‘Staat’ presenteert de werking van het stelsel van de stralingsbescherming en de ANVS en betrokken toezichthouders reflecteren hierop.

Portret Lars Murrer, opleider klinische fysica Radiotherapie Maastro

25-10-22

Vandaag is op de website van de Federatie Medisch Specislisten een portret Lars Murrer, opleider klinische fysica Radiotherapie bij Maastro, gepubliceerd. 

Het is een mooi, persoonlijk portret dat een goed kijkje geeft in de rol van opleider. 

Wetenschaps- en innovatieprijs Federatie Medisch Specialisten

19-09-22

In 2023 wordt er opnieuw een wetenschaps- en innovatieprijs uitgereikt door de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Met de wetenschaps- en innovatieprijs wil de FMS de medisch specialist in zijn/haar rol als wetenschapper meer voor het voetlicht brengen.

Uitnodiging oratie Cas Smits

30-08-22

Woensdag de 7de september 2022 om 16.30 uur, zal de Hooggeleerde Heer dr. ir. J.C.M. Smits, benoemd tot Hoogleraar Klinische en Experimentele Audiologie in de Faculteit der Geneeskunde, zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

De dovemansoren van de audioloog

Uitnodiging Woudschoten 2022

04-08-22

De Commissie Woudschoten heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse NVKF conferentie op 13 en 14 oktober 2022 (donderdag en vrijdag) met als thema: “Netwerken”. Ook dit jaar zal de conferentie plaatsvinden in Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.

Publicatie Richtlijn Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming in Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg

28-07-22

Het GHI Bulletin 'Verantwoordelijkheidsstructuur stralingsbescherming' uit 1994 was aan herziening toe, zeker na het van kracht worden van het ‘Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming’ in 2018.

Klinisch Fysicus Jan de Laat ontvangt Koninklijke onderscheiding

21-07-22

Tijdens zijn afscheidssymposium in Leiden afgelopen 24 juni is collega klinisch fysicus audioloog dr.ir. Jan de Laat benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

NVKF 50 jaar

21-04-22

Op 4 april 2023 bestaat de NVKF 50 jaar. De lustrumcommissie heeft tijdens de ALV door middel van een leuke video aangekondigd dat dit lustrum op donderdag 28 en vrijdag 29 september 2023 gevierd wordt. Deze video is te bekijken via het YouTube kanaal van de NVKF: https://youtu.be/2400zyfhL48

PE-online van 5 t/m 7 november niet beschikbaar

22-10-21

In het weekend van 5 t/m 7 november a.s. vindt er een grote upgrade plaats van de technische omgeving van PE-online Hierdoor is PE-online vanaf vrijdag 5 november a.s. om 16.00 uur niet meer beschikbaar. Er wordt dan een onderhoudspagina getoond. Gebruikers die inloggen krijgen vanaf 13.00 uur een waarschuwing dat het systeem vanaf 16.00 uur niet meer werkt.