Nascholingskring Klinische Audiologie

De kring Klinische Audiologie (KKau) bestaat officieel sinds maart 1992 en heeft als doelstelling het bepalen van beleid met betrekking tot de belangenbehartiging van de klinisch fysici audiologen en de opleiding tot klinisch fysicus - audioloog. De KKAu bereikt dit door vertegenwoordiging van audiologen binnen relevante commissies, het verkennen van externe zaken die van belang kunnen zijn voor de audiologen en de audiologie en het organiseren van nascholingsactiviteiten voor audiologen. Deze activiteiten vinden o.a. plaats tijdens de jaarlijkse NVKF-conferentie. De KKAu is bedoeld voor klinisch-fysici audiologen (i.o.) die lid zijn van de NVKF. 

BESTUUR
Margriet van Gendt (voorzitter)
Thijs Thielemans, secretaris
Marnix Stawicki
Lucinda Kootstra (namens klifio's)VERTGENWOORDIGING KKau BINNEN NVKF
Bestuur NVKF: Erwin Baas en Martin Stollman
Bestuur Stichting OKF: Erwin George
Consilium Stichting OKF: Patrick Brienesse en Donné Pans
College van Toetsing Stichting OKF: André Goedegebure, Marre Kaandorp en Krista Willeboer
Commissie Kwaliteit: Maarten Foppes en Julia Rieck
Accreditatiecommissie: Jolien Kleinhuis
Commissie W&I: Cris Lanting
Commissie Beroepsontwikkeling (COMBO): Dick Biesheuvel en Dorien Verschuren
Commissie Communicatie: Paulien de Jager en Max Scheepers
Commissie Onderwijs: Erwin Baas
KLIFOP:  Robbie Kloonen
Werkgroep Toewijzing NVKF: Martijn Toll
Werkgroep Bijzondere Individuele Zorgvraag: Wim Soede, Yvonne Simis, Maaike Bouwes Bavinck
Vertegenwoordiger NVKF binnen FENAC: André Goedegebure
Vertegenwoordiger NVKF bij NOAH: Maaike Bouwes Bavinck
Vertegenwoordiger NVKF bij SPHHM: Maaike Bouwes Bavinck
Vertegenwoordiger NVKF bij platform hoorhulpmiddelen: Alex Hoetink, Martin, Donné (agendalid)

 


CONTACTGEGEVENS
Via het secretariaat van de NVKF kan contact opgenomen worden met de KKAu.


LOPENDE INITIATIEVEN
In de audiologie zijn er, naast de NVKF, meer organisaties die activiteiten organiseren of bepaalde belangen behartigen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA) en de Federatie voor Nederlandse Audiologische Centra (FENAC). De FENAC is de branche vereniging en daarmee meer een werkgeversorganisatie, de NVA heeft als doel de wetenschappelijke audiologie te bevorderen. Om tot een goede en (en voor de buitenwereld) duidelijke taakverdeling te komen heeft het KKAu bestuur contact met beide. Daarnaast is er contact met bijvoorbeeld de Nationale Hoorstichting.


LINKS EN OVERIGE INFORMATIE
Zie voor het opleidingsprogramma tot klinisch fysicus audioloog de website van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus

www.fenac.nl 

www.ned-ver-audiologie.nl

www.audiologieboek.nl

www.hoorstichting.nl

www.hoorplatform.nl

www.nvvs.nl

www.simea.nl

https://actestwijzer.nl/frontend/#/ 2022 [geldig tot en met november 2027]