Nascholingskring Klinische Audiologie

De kring Klinische Audiologie (KKau) bestaat officieel sinds maart 1992 en heeft als doelstelling het bepalen van beleid met betrekking tot de belangenbehartiging van de klinisch fysici audiologen en de opleiding tot klinisch fysicus - audioloog. De KKAu bereikt dit door vertegenwoordiging van audiologen binnen relevante commissies, het verkennen van externe zaken die van belang kunnen zijn voor de audiologen en de audiologie en het organiseren van nascholingsactiviteiten voor audiologen. Deze activiteiten vinden o.a. plaats tijdens de jaarlijkse NVKF-conferentie. De KKAu is bedoeld voor klinisch-fysici audiologen (i.o.) die lid zijn van de NVKF. 

BESTUUR
Alex Hoetink (voorzitter)
Tim Prinzen (secretaris/penningmeester)

VERTGENWOORDIGING KKau BINNEN NVKF
Bestuur NVKF: Yvonne Simis
Bestuur Stichting OKF: Bert van Zanten (toehoorder/adviseur)
Consilium Stichting OKF: Patrick Brienesse en Donné Pans
College van Toetsing Stichting OKF: Wim Graef en Bas Franck
Commissie Kwaliteit: Maarten Foppes en Martin Stollman
Commissie Wetenschappelijke Activiteiten: Robert Jan Miserus
Commissie Beroepsontwikkeling (COMBO): Cas Smits/Alex Hoetink en Tim Bost
Commissie Communicatie: Jan de Laat
Commissie O&O: Yvonne Simis, Patrick Brienesse en Cris Lanting
KLIFOP:  Cris Lanting
Vertegenwoordiger NVKF binnen FENAC: André Goedegebure


CONTACTGEGEVENS
Via het secretariaat van de NVKF kan contact opgenomen worden met de KKAu.


LOPENDE INITIATIEVEN
In de audiologie zijn er, naast de NVKF, meer organisaties die activiteiten organiseren of bepaalde belangen behartigen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA) en de Federatie voor Nederlandse Audiologische Centra (FENAC). De FENAC is de branche vereniging en daarmee meer een werkgeversorganisatie, de NVA heeft als doel de wetenschappelijke audiologie te bevorderen. Om tot een goede en (en voor de buitenwereld) duidelijke taakverdeling te komen heeft het KKAu bestuur contact met beide. Daarnaast is er contact met bijvoorbeeld de Nationale Hoorstichting.


LINKS EN OVERIGE INFORMATIE
Zie voor het opleidingsprogramma tot klinisch fysicus audioloog de website van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus

www.fenac.nl 

www.ned-ver-audiologie.nl

www.audiologieboek.nl

www.hoorstichting.nl

www.hoorplatform.nl

www.nvvs.nl

www.simea.nl

https://actestwijzer.nl/frontend/#/ 2022 [geldig tot en met november 2027]