Ereleden en Spelden

De NVKF kent aan leden die een grote bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied of de vereniging hebben geleverd op gezette tijden een Speld toe. Er zijn twee soorten: zilveren en gouden spelden. Daarnaast kent de NVKF het erelidmaatschap, voor leden die een nog grotere bijdrage aan het vakgebied of aan de NVKF hebben geleverd. In onderstaande tabel staan alle Ereleden genoemd, samen met de leden die een Zilveren en Gouden Speld hebben ontvangen.

Ereleden

1978 J. van de Geijn †
1989 L. Kossakowski †
2004 P.H. van der Giessen
2016 P.F.F. Wijn

Gouden spelden

1997 H. van Kleffens
1998 G. Groeneweg
2016

P. Vos

H. Huizenga

2017 A. Maas
2018 mw. B. Damink
2023 mw. L. Poot

Zilveren spelden

1987 T. Burema
  R. Vlasblom
  P. Vos
  C. Westermann
1988 R. Baert
1989 G. Groeneweg
  L. Kossakowski
  W. Star
  J. de Vos
1990 B. ter Haar Romeny
  H. Kingma
  L. Jonker
1992 W. Dassen
1993 J. Venselaar
1994 Th. van Deursen
  P.H. van der Giessen
1995 H. Beekhuis
  W. Brouwer
  F. van Dongen
1996 Chr. van Ligtenberg
  P. Kraft
  A. Maas
1997 F. v.d. Meer
  P. Wijn
  S. Feenstra
1998 W. van Asten
  H. Rots
  A. Visser
  W. Luijsterburg
1999 R. Tamminga
  ir. A. Hoekstra
R. Baert
2000 R.M. Verdaasdonk
  R.L. Kamman
2001 V.G.M. Althof
  A.H.J. Renders
2010 C.F.P. van Swol
  S. Heukelom
  R. Gründeman
  J. Creusen
  A. Lammertsma
  W. Lenglet
2011 P. de Munck
  J. Welleweerd
2013 S.R. Vaartjes
2016 mw. E. Raaijmakers
  G.J. Colenbrander
2017 R. Hoekema
2018 mw. B. Damink
2019 B.J. ten Voorde
2024 mw. A.C. Houweling