Patiëntveiligheid

Kwaliteit begint met patiëntveiligheid, een patiënt moet zich in een ziekenhuis primair veilig kunnen voelen. Vermijdbare schade dient te worden voorkomen. Het optimaliseren van kennis en technische vaardigheden volstaan niet (meer). Daarvoor is de medische zorg te complex geworden.

De NVKF zet zich op verschillende manieren in voor patientveiligheid. In 2016 is een landelijke inventarisatie uitgevoerd naar belangrijkste oorzaken van VIM-meldingen, gerelateerd aan medische technologie. Het betreffende artikel is te vinden in MT-integraal.

De nieuwe werkgroep complicatieregistratie en patiëntveiligheid is bezig met een vervolg op deze inventarisatie en wil komen tot een landelijke consensus over wat hoogrisico apparatuur is.