Commissies

Binnen de NVKF zijn een groot aantal commissies actief. Deze commissie hebben veelal een vertegenwoordiging in het bestuur van de NVKF.

 

We onderscheiden de volgende commissies:

Commissie Kwaliteit

Commissie Beroepsontwikkeling

Commissie Wetenschap en Innovatie

Commissie Onderwijs

Commissie Communicatie

Commissie Europa

Commissie Straling

Commissie Emeritusleden

Congrescommissie

Hooglerarenraad