Federatie Medisch Specialisten

De NVKF neemt deel aan de Federatie Medisch Specialisten. Zij is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering (vertegenwoordiging door Lieke Poot, voorzitter) en in diverse raden van de Federatie:

 

Raad Kwaliteit, vertegenwoordiging door Maarten Foppes

Raad Opleiding, vertegenwoordiging door Christian van Swol en Erwin Baas

Raad Wetenschap & Innovatie, vertegenwoordiging door Herke Jan Noordmans en Carola van Pul

Raad Beroepsbelangen, vertegenwoordiging door Vera Lagerburg en Walter Kool