Over de NVKF

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) is in 1973 opgericht en telt inmiddels ongeveer 600 leden, waarvan ruim 400 geregistreerd klinisch fysici.

Veel NVKF leden zetten zich in voor de vereniging. Sommige leden verdienden het om vanwege hun inzet geëerd te worden. Klik hier voor een overzicht van ereleden en leden die een NVKF-speld hebben ontvangen.

 

MISSIE

Voor elke patiënt de best passende medische technologie mogelijk maken, nu en in de toekomst.

 

 

BEROEPSRELATIES
De NVKF is één van de wetenschappelijke verenigingen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en aangesloten bij de Landelijk Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). De NVKF neemt deel aan de Koepel Medisch Technologie.

Internationaal is de NVKF aangesloten bij diverse klinisch fysische organisaties, zoals de EFOMP (European Federation of Organizations in Medical Physics) en de IOMP (International Organization for Medical Physics).

De NVKF behartigt de belangen van haar leden. De NVKF heeft een professioneel statuut opgesteld om leden te ondersteunen bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. 

De NVKF beschikt over een gedragscode. Deze is op te vragen via het secretariaat.

 

LOGO
Het logo van de NVKF, in 2008 door IDTV ontworpen, is een samenspel van vijf gekleurde prisma’s. Een prisma laat zien dat één witte lichtbundel uiteen valt in een aantal zeer mooie kleurvarianten. Klinisch fysici die een gelijke achtergrond hebben, maar met een divers spectrum aan werkzaamheden.

 

Het logo straalt de vijf kernwaarden uit die de leden van de NVKF met elkaar delen:

1. de VERENIGING als uitvalsbasis en bakermat van al onze activiteiten,
2. de SAMENWERKING die we zoeken en vinden om ons werk te kunnen doen,
3. de BEZIELING van de professionals,
4. de OPLEIDING van klinisch fysici en allerhande zorgmedewerkers en specialisten
5. de VERANKERING van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid in ons werk.

 

ORGANOGRAM