Indicatoren

De kwaliteit van zorg wordt transparant gemaakt door middel van zogenaamde indicatoren. Dit zijn meetbare aspecten van zorgverlening die een aanwijzing geven over de mate van kwaliteit. Zorginhoudelijk indicatoren gaan in op de kwaliteit van zorg die een instelling levert en richten zich met name op effectiviteit en veiligheid.

 

Hier komt nog informatie over het ontwikkelproces van kwaliteitsindicatoren.

 

Op dit moment bevat de basisset kwaliteitsindicatoren medisch specialistische zorg twee indicatoren die van belang zijn voor klinisch fysici. Indicator 17.4.1 gaat over het gebruik van kinderprotocollen bij CT onderzoek, doorlichtingsonderzoek en röntgenfoto's bij kinderen. Indicator 18.6.1 stelt vragen over het gebruik van infuuspompen.