Commissie Wetenschap & Inovatie

De algemene opdracht van de commissie W&I is het initiëren, ondersteunen en coördineren van initiatieven ter verbetering van wetenschap en innovatie op het gebied van de klinische fysica.

Concrete doelen zijn:

 • Aansluiting bij Raad voor Wetenschap en Innovatie binnen federatie medisch specialisten.
 • Vergroten van exposure van het wetenschappelijk werk van de klinisch fysicus binnen onze eigen beroepsvereniging.
 • Stimuleren van de transitie van klinisch fysisch onderzoek naar implementatie van kennis en technieken.
 • Stimuleren van informatie uitwisseling tussen klinisch fysische onderzoeksgroepen

Werkgroepen:

 • Veilige toepassing van medische hulpmiddelen zonder CE-markering, handreiking voor zorginstellingen. Concept, afronding gepland zomer 2019
 • Opzetten NVKF kennisagenda, start Q1 2019, afronding Q1 2020.
  • Zie voor proces https://www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut/kennisgebied/kennisagendas
  • Contact Anne Bijlsma, a.bijlsma@kennisinstituut.nl
  • Op vrijdag 27 september 2019 hadden we een vruchtbare bijeenkomst om gezamenlijk de belangrijkste kennishiaten binnen de klinische fysica te prioriteren. In totaal waren er 58 aanwezigen, waarvan 45 klinisch fysici, 7 patiëntvertegenwoordigers en 6 overige stakeholders, waaronder 2 externe fysische hoogleraren en de IGJ. Aan zeven discussietafels werd de lijst met 128 hiaten teruggebracht tot de 33 belangrijkste hiaten. Alle aanwezigen kregen vervolgens de gelegenheid hun persoonlijke top 5 hiaten aan te geven met een sticker. De werkgroep kennisagenda NVKF zal de komende maanden de top 10 kennishiaten vaststellen, waarbij rekening wordt gehouden met de prioritering, de kennisagenda beoordelingscriteria (onderzoekbaarheid, relevantie, impact op vakgebied en maatschappij, implementeerbaarheid en aansluiting bij patiënteninbreng) en de NVKF subspecialismen. De planning is om begin 2020 het rapport af te hebben en te presenteren op Woudschoten (mei 2020).

LEDEN

 • Herke Jan Noordmans, voorzitter               
 • Carola van Pul, secretaris                
 • Martin Stollman (vanuit bestuur)                                        
 • Maurice Janssen (commissie Woudschoten)
 • Cris Lanting

CONTACT

h.j.noordmans@umcutrecht.nl