Bestuur

Het bestuur van de KLIFOP bestaat uit zes leden die de belangen van de KLIFOP behartigen binnen de verschillende commissies en het bestuur van de NVKF en de stichting OKF. Zo nemen leden van het KLIFOP-bestuur zitting in: het College Consilium, de Commissie Communicatie en de Commissie voor Beroepsbelangen. Daarnaast heeft het KLIFOP-bestuur jaarlijks overleg met het College van Toetsing.

Het KLIFOP-bestuur heeft momenteel de volgende samenstelling:

Samenstelling bestuur

Gilles Bonné Voorzitter Contact
Nienke Sijtsema Secretaris Contact
Lisan van Haren Clusters, activiteiten en onderwijs Contact
Robbie Kloonen Opleidingszaken (beleid) Contact
Jip Pluim Opleidingszaken (inhoud) Contact
Arjon van Lange Duurzaamheid, externe betrekkingen Contact
Janita van Timmeren Europa Contact
Janneke Janssens Algemeen bestuurslid Contact

                              

 

 

 

Met een algemene vraag kun je kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar klifop@nvkf.nl.

Missie van de KLIFOP  

De KLIFOP zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige opleiding voor iedere AIOS KF, bevordert de laagdrempelige uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de leden en streeft naar een sterke positie voor de AIOS KF in het ziekenhuis voor nu en voor de toekomst.  

Speerpunten 2024  

Veilige werksfeer & prettig opleidingsklimaat voor iedereen 

  • Laagdrempelig benaderbaar zijn voor AIOS KF voor alle zaken omtrent een prettig opleidingsklimaat. 

Laagdrempelig contact voor AIOS KF onderling  

  • Mogelijkheden creëren voor AIOS KF om elkaar te leren kennen en contacten op te kunnen bouwen, o.a. door de introductie van een tweede landelijke scholingsdag. 

De klinisch fysicus van 2035 vormgeven  

  • Actief betrokken zijn bij het vormen van de rol van de klinisch fysicus in het zorglandschap van 2035. 

Duurzaamheid is doen!  

  • Streven naar meer aandacht voor duurzaamheid in alle aspecten van de klinisch fysica. 
  • Werken aan een kennisplatform met concrete voorbeelden en hapklare aanwijzingen om meteen aan de slag te gaan.