Algemeen Klinisch fysicus

Wat is een algemeen klinisch fysicus?
De algemeen klinisch fysicus houdt zich bezig met meerdere deelgebieden van de klinische fysica. Hij is daardoor breed inzetbaar.

 

Wat doet een algemeen klinisch fysicus?
Het takenpakket van de algemeen klinisch fysicus hangt af van zijn werkomgeving. Vaak bestaat het werk vooral uit:

Kwaliteit van de apparatuur bewaken
De klinisch fysicus is verantwoordelijk voor het functioneren van alle medische apparatuur. Hij is betrokken bij het toezicht op het onderhoud door eigen en extern personeel. En hij zet zijn expertise in voor de aanschaf, introductie en het gebruik van gebruik van nieuwe apparatuur en afstemming op de bestaande infrastructuur.

Adviseren
De klinisch fysicus adviseert en beoordeelt bij aanschaf, introductie en gebruik van medische technologie.

Expertise uitdragen
De klinisch fysicus wordt vaak ingezet als (coördinerend) stralingsdeskundige.

Onderzoek doen
Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren of daarin ondersteunen behoort ook tot de taken van de algemeen klinisch fysicus.

Communicatie bevorderen tussen afdelingen
De algemeen klinisch fysicus heeft kennis van verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Die zet hij onder meer in om samenwerking en wederzijds begrip tussen verschillende medische disciplines te bevorderen. De algemeen klinisch fysicus heeft als lid van de medische staf een brugfunctie naar de Raad van Bestuur; vanwege zijn exact-wetenschappelijke achtergrond én kennis van het medisch handelen kan hij de - soms tegenstrijdige - belangen en (on-)mogelijkheden helder in kaart brengen.

 

Kenmerken van een algemeen klinisch fysicus

Frisse blik
Uit evaluaties blijkt dat de medische staf en het ziekenhuismanagement de algemeen klinisch fysici waarderen om hun verfrissende kijk op de zaken.

Kritisch en objectief
Deze eigenschappen zijn cruciaal om de behoefte aan nieuwe apparatuur te beoordelen en de informatie van vertegenwoordigers uit de industrie op waarde te schatten.

Realistisch en oplossingsgericht
De algemeen klinisch fysicus onderkent de uitdagingen die gepaard gaan met de introductie van nieuwe technieken. Hij signaleert scholingsbehoeften bij medici en verplegenden en heeft vaak een grote rol in het verzorgen van effectieve scholing.

 

Waar werkt een algemeen klinisch fysicus?
De algemeen klinisch fysicus werkt meestal bij een centrale afdeling Klinische fysica en Medische techniek. Van daaruit verricht hij werkzaamheden op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Enkele voorbeelden van het brede werkveld van de algemeen klinisch fysicus: elektrochirurgie (snijden met stroom) op de operatiekamers, bewaking- en beademingsapparatuur op de intensive care en pacemakertechnologie op de cardiologie. De algemeen klinisch fysicus werkt samen met onder meer medisch technici, medisch specialisten en verpleegkundigen.