25 september 2014 - Zojuist verschenen een (als PDF gratis) handboek van het IAEA: Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers and Students.

Lees meer

De FBZ heeft een nieuwe nieuwsbrief uitgebracht, deze is te lezen op hun site

Zoals bekend heeft de NCS een aantal RIAS-en voor medewerkers gepubliceerd die te vinden zijn op de website: http://radiationdosimetry.org/platform/rias. In het najaar zullen deze worden herzien. Als voorbereiding hierop zijn discussiepagina’s toegevoegd aan de NCS website: suggesties, opmerkingen en commentaar zijn van harte welkom en zullen meegenomen worden bij de update van de RIAS-en. Tekstuele verbeteringen graag separaat aan het secretariaat van het NCS sturen.

22 juli 2014 - Op vrijdag 7 november 2014, de internationale dag van de Klinische Fysica, organiseert de NVKF een symposium over Stralingsincidenten en -ongevallen bij patiënten. Aan bod komen oorzaken, afhandeling en voorkomen van patiëntgerelateerde stralingsincidenten en -ongevallen die binnen en buiten het ziekenhuis kunnen optreden en de rol van de klinisch fysicus als stralingsdeskundige daarbij.

Plaats: Accomodatie Domstad, Utrecht.

Kosten: Bij inschrijving voor 1 oktober 30 euro. Bij inschrijving na 1 oktober 60 euro.

Kijk hier voor het voorlopige programma.

Update 25 september 2014: Het maximum aantal deelnemers voor het symposium is bereikt. U kunt zich niet meer inschrijven.

 

7 augustus 2014 - De NVKF heeft via het RIVM twee rapporten ontvangen over de omgang met complexe medische technologie in de Nederlandse Ziekenhuizen:

Risicovolle medische technologie en specifieke eisen aan bekwaamheid (PDF)

Vaardigheidseisen voor veilig toepassen van medische technologie in de ziekenhuiszorg (PDF)

 

 

8 juli 2014 - Het cao-overleg tussen werkgeversorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, is nu opgeschort tot na de zomer. Ook de zevende onderhandelingsronde voor de Cao Ziekenhuizen begin juli leverde niets op. Daarmee is er voorlopig nog geen zicht op een nieuwe cao. De werknemersorganisaties vinden dat geen goede zaak voor de 190.000 werknemers in deze sector. De werknemersorganisaties willen de zomerperiode benutten om jouw werkgever attent te maken op wat jij belangrijk vindt voor jouw arbeidsvoorwaarden.

Als het aan de NVZ ligt, dan komt er: