Ook dit jaar zal de jaarlijkse NVKF conferentie plaatsvinden in Conferentiecentrum Woudschoten, Woudenbergseweg 54 te Zeist (http://www.woudschoten.nl).

In het plenaire gedeelte zal aan het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op de vrijdag- en zaterdagochtend, en de strijd om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) op vrijdagmiddag. Daarnaast zullen de kringen op de vrijdag en de zaterdagochtend weer voor een prima parallelprogramma zorgen. De vrijdagavondlezing zal dit jaar verzorgd worden door Jurriaan van Rijswijk, directeur van Monpellier Venture en voorzitter van de Games for Health Europe Foundation.

Lees meer...

1 april 2014 - De hoofdlijnen CAO umc 2013-2015 zijn opgenomen in het Docman Archief (onder de catergorie Arbeidsvoorwaarden). U kunt het Docman Archief inzien wanneer u bent ingelogd.

 

28  maart 2014 - Medisch specialisten zijn voor een veilige uitoefening van hun vak in toenemende mate afhankelijk van goed functionerende medische apparatuur. Een verantwoorde aanschaf, implementatie en gebruik van medische apparatuur is daarom cruciaal voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. De leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur’ helpt specialisten en instellingen om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit sluit aan bij het onderzoek dat het RIVM momenteel uitvoert naar het gebruik van complexe medische technologie in ziekenhuizen.

Lees verder

25 maart 2014 - Het RIVM heeft in opdracht van IGZ en VWS onderzoek gedaan naar de borging van het veilige gebruik van complexe medische technologie in ziekenhuizen. Het gebruik van deze medische technologie in de zorg neemt toe.

Lees verder

20 maart 2014 - Op vrijdag 7 november 2014, de internationale dag van de Klinische Fysica, organiseert de NVKF een Symposium over Stralingsbescherming in het Ziekenhuis. Speciale aandacht wordt gegeven aan incidenten en in het bijzonder aan het voorkomen van incidenten. Het symposium wordt georganiseerd door de Commissie Stralingshygiëne van de NVKF in samenwerking met de radiobioloog Jan Wondergem van de afdeling Radiologie van het LUMC. Plaats: Accommodatie Domstad, Utrecht. Nadere bijzonderheden volgen te zijner tijd.

4 maart 2014 - Onlangs publiceerde de Europese Commissie in samenwerking met de EFOMP deze rapporten over de Medical Physics Expert. Het gaat over de opleiding en over de minimale personele bezetting.

RP_174

RP_172_annex1

RP_174_annex2