27 maart 2015 - Op 4 maart jl. is een principeakkoord voor een nieuwe CAO bereikt tussen de NVZ (vertegenwoordiger van de werkgevers) en de bonden waaronder de LAD/FBZ. De CAO loopt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2014 tot en met 31 december 2016. De belangrijkste afspraken uit het akkoord zijn te lezen in de nieuwsbrief van de LAD. Desgewenst kan hier vóór 1 april 2015 op gereageerd worden.

27 maart 2015 - Het Ministerie van VWS heeft in februari 2015 een brief geschreven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake de veiligheid van medische hulpmiddelen.

De brief is, ter kennisgeving, hier te lezen.

27 maart 2015 - Het onderwerp bevoegd/bekwaamheden van gebruikers van medische technologie staat inmiddels hoog op de agenda in vele ziekenhuizen. Echter ligt er nog een hiaat bij de invulling. Graag bundelen we de kennis en ervaringen over de invulling van het leermanagementsysteem (LMS) binnen de verschillende ziekenhuisorganisaties. En de afhankelijkheden en mogelijkheden van de (noodzakelijke) koppelingen tussen procesoptimalisatie systemen (bv Ultimo) en het LMS.

16 maart 2015 - De NCS subcommissie VMAT QA heeft hard gewerkt aan haar rapport over QA aan VMAT bestralingen. En dat heeft geresulteerd in een nieuw NCS rapport, dat hier te vinden is.

 

22 maart 2015 - De Algemene Ledenvergadering van 19 maart jl. begon met het taart.

Ter gelegenheid van de aansluiting van de NVKF bij de Federatie Medisch Specialisten sneden voorzitters Richard Kamman (NVKF) en Frank de Grave (Federatie) de taart aan. Op een mooie gezamenlijke toekomst!

18 februari 2015 - Per 1 januari 2015 gaat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) van start. De ANVS richt zich onder meer op het ontwikkelen van beleid en wet- en regelgeving, vergunningverlening, toezicht en handhaving rondom nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De autoriteit zorgt ook dat Nederland is voorbereid op mogelijke stralingsincidenten.