17 oktober 2015 - Op 22 en 23 januari 2015 vindt in Hotel Zuiderduin te Egmond het 5th Dutch BioMedical Engineering Conference 2015 plaats. Het is tot 28 oktober a.s. nog mogelijk om abstracts hiervoor in te dienen.

Kijk hier voor meer informatie.

14 oktober 2014 - De röntgenopnamen van biorama's van Klinisch Fysicus Arie van 't Riet zullen getoond worden tijdens de RSNA 2014.

Kijk hier voor de opnamen.

7 oktober 2014 - Het Ministerie van VWS heeft het voorstel van de NVKF voor de instroomplaatsen 2015 ongewijzigd vastgesteld.

Kijk hier voor de toewijzing 2015.

 

De FBZ heeft een nieuwe nieuwsbrief uitgebracht, deze is te lezen op hun site

25 september 2014 - Zojuist verschenen een (als PDF gratis) handboek van het IAEA: Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers and Students.

Lees meer

Zoals bekend heeft de NCS een aantal RIAS-en voor medewerkers gepubliceerd die te vinden zijn op de website: http://radiationdosimetry.org/platform/rias. In het najaar zullen deze worden herzien. Als voorbereiding hierop zijn discussiepagina’s toegevoegd aan de NCS website: suggesties, opmerkingen en commentaar zijn van harte welkom en zullen meegenomen worden bij de update van de RIAS-en. Tekstuele verbeteringen graag separaat aan het secretariaat van het NCS sturen.