30 juni 2015 - Op 1 en 2 december a.s. zal in CongresHotel De Werelt te Lunteren het multidisciplinaire congres Topics in Intensive Care plaatsvinden. Het programma zal in september beschikbaar zijn.

Kijk hier voor de poster.

16 juni 2015 - Op een interactieve manier geïnformeerd worden over uw pensioen. Dat is de insteek van een nieuwe reeks webinars die ABP heeft gepland voor 2015 en 2016. Het eerste webinar over eerder of gedeeltelijk stoppen met werken is op 24 juni. Later in het jaar komen onderwerpen als met pensioen gaan, arbeidsongeschiktheid en ABP NabestaandenPensioen aan bod.

Lees meer

11 juni 2015 - Tijdens de vijfde onderhandelingsronde hebben AC/FBZ en de andere werknemersorganisaties in de vroege ochtend van 10 juni 2015 met werkgeversorganisatie NFU een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao UMC. Er is een looptijd overeengekomen van 1 april 2015 tot 1 januari 2018. Zie de uitgebreide informatie op de website van de FBZ en dit document.

Beloning van ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici

Vanaf de start van Fuwavaz is voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici sprake van functiedifferentiatie (afgezien van plaatsvervangend hoofd en hoofd). Dit komt onder meer tot uitdrukking in een senior functie. Verder kunnen in verband met werktijden boven de 36 uur, inconveniënten en extra inzet toelagen worden verstrekt.

Gedurende de looptijd van de cao wordt een aangepaste salarisstructuur voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici ontwikkeld die met ingang van de volgende nieuwe cao wordt ingevoerd. Hierbij worden functiedifferentiatie,  inschaling en mogelijke toelagen betrokken.

29  mei 2015 - De NVKF ontving een persbericht van de IOMP inzake Imaging for Saving Kids - the Inside Story about Patient Safety in Paediatric Radiology.

Kijk hier om het persbericht te lezen.

.

2 juni 2015 - Vanochtend heeft het RIVM een rapport gepubliceerd over stralingsbescherming bij kinderradiologie. Het rapport is hier te vinden. Inmiddels is dit bericht ook door de media opgepakt, zie bv. hier. De Federatie zal een persbericht opstellen, daarvoor is advies gevraagd aan de NVKF, NVvR en NVK. In het docman archief (achter de inlog) is op de pagina van de Commissie Stralingshygiëne het advies van de Commissie Stralingshygiëne over het rapport weergegeven.

 

 

21 mei 2015 - Op donderdag 11 juni aanstaande zal van 12.00 tot 16.30 uur in het Muntgebouw te Utrecht een themaconferentie over de Veilige toepassing van medische technologie plaatsvinden.

Kijk hier voor meer informatie.