19 december 2014 - Het uitzicht op een nieuwe CAO voor de ziekenhuizen is voorlopig van de baan nu het aanbod van de NVZ door de bonden is afgewezen. De huidige CAO was van kracht tot 1`maart 2015. De bonden zijn van mening dat de werkgevers op geen enkel punt aan hun eisen tegemoet komen. Het verschil tussen de standpunten van de werkgevers en die van de bonden is samengevat in dit document.

19 december 2014 - Op 4 december 2014 hebben LAD-directeur Caroline van den Brekel en NVKF-voorzitter Richard Kamman de overeenkomst tussen LAD en NVKF ondertekend waarmee de NVKF is toegetreden tot de Landelijke verenging van Artsen in Dienstverband. Hiermee hebben alle NVKF-leden toegang gekregen tot de diensten van de LAD. Een gevolg van het lidmaatschap van de LAD is dat de NVKF, tezamen met de zusterverengingen NVZA (ziekenhuisapothekers) en NVKC (klinisch chemici) per 1 januari 2015 de Federatie van Beroepsverenigingen in de Gezondheidszorg zal verlaten. De arbeidsrechtelijke belangen van NVKF-leden zullen in de toekomst behartigd worden door de LAD. Toetreding tot de LAD maakt onderdeel uit van het twee jaar geleden ingezette beleid van de NVKF om toe te treden tot de nieuw op te richten Federatie van Medisch Specialisten Nederland (FMSN). Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige Orde van Medisch Specialisten (OMS) zijn opgeheven en de FMSN de nieuwe federatie zijn waarbinnen alle specialisten in Nederland verenigd zijn. Binnen de FMSN zal de NVKF meedenken en -besluiten over kwaliteit en opleiding en binnen de LAD over beroepsbelangen. FMSN en LAD gaan gezamenlijk hun bereaus en dienstverlening op elkaar afstemmen.

19 december 2014 - Per 1 januari 2015 gaat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) van start. De ANVS richt zich onder meer op het ontwikkelen van beleid en wet- en regelgeving, vergunningverlening, toezicht en handhaving rondom nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De autoriteit zorgt ook dat Nederland is voorbereid op mogelijke stralingsincidenten.

25 november 2014 - De Centrales van Overheidspersoneel en de vertegenwoordigers van de overheidswerkgevers hebben in de Pensioenkamer van 13 november 2014 een handtekening gezet onder het onderhandelingsresultaat, dat eerder bereikt werd over de aanpassing van de ABP-pensioenregeling. Dit resultaat versobert ook het voorwaardelijk pensioen. De consequenties daarvan – zeker in absolute zin – kunnen aanzienlijk zijn.

1 december 2014 - Innovaties in de zorg, zoals die van nieuwe medische technieken en procesverbeteringen, zijn een groot goed: betere kwaliteit van zorg en grotere efficiëntie. Er kunnen ook risico’s aan kleven. Met de Leidraad ‘Nieuwe Interventies in de klinische praktijk’ willen de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en Zorginstituut Nederland die risico’s zo goed mogelijk in beeld krijgen, de introductie van nieuwe interventies zo veilig mogelijk doen plaatsvinden, en de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren. Vanuit de NVFK heeft Gerard Colenbrander, klinisch fysicus Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp en secretaris Commissie Kwaliteit, deelgenomen aan een werkgroep van de Orde om deze leidraad tot stand te brengen. Deze Leidraad is de laatste van een drieluik ontwikkeld in het kader van het convenant medische technologie. Eerder verschenen de Leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialisten bij onderhoud en beheer van medische apparatuur (2012) en de Leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialisten bij de aanschaf en ingebruikname van medische apparatuur’ (2014). Zie  http://www.orde.nl/pijlers/kwaliteit/nieuws/verbeterde-introductie-van-nieuwe-interventies-in-de-zorg.html

24 november 2014 - Op 18 november promoveerden Werktuigbouwkundig ingenieur Rolf Jan den Adel en manager/klinisch fysicus Michaël Lansbergen, beiden verbonden aan ZGT, aan de Technische Universiteit in Eindhoven. In hun proefschrift ‘Complexiteit de Baas?! Zorgtechnologie is Mensenwerk’ bedachten ze de methode ZGT-QMT. Deze leidt tot aantoonbaar minder fouten met en gecertificeerde kwaliteit van technologie in ziekenhuizen. Afgelopen voorjaar bleek uit een rapport van de inspectie voor de volksgezondheid dat lang niet alle ziekenhuizen de kwaliteit van alle technologie kunnen waarborgen. Met de methode ZGT-QMT lukt dit wel. ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) is dankzij deze methode koploper in kwaliteit en veiligheid van zorgtechnologie.